Trụ sở tập đoàn VNPT

Văn phòng trụ sở tập đoàn VNPT

Các mẫu thiết kế văn phòng trụ sở tập đoàn VNPT – Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội với 5 phương án.

tru-so-tap-doan-vnpt-2-2
Văn phòng trụ sở tập đoàn VNPT – Phương án 1
tru-so-tap-doan-vnpt-2-4
Văn phòng trụ sở tập đoàn VNPT – Phương án 1
tru-so-tap-doan-vnpt-phuong-an-2
Văn phòng trụ sở tập đoàn VNPT – Phương án 2

 

tru-so-tap-doan-vnpt-phuong-an-3
Văn phòng trụ sở tập đoàn VNPT – Phương án 3

 

Phối cảnh văn phòng trụ sở tập đoàn VNPT – Phương án 4 

tru so tap doan vnpt phuong an 5
Trụ sở tập đoàn VNPT phương án 5

cai nay mat sau bac oi

Tieu canh tap doan vnpt
Thiết kế tiểu cảnh tại tòa nhà VNPT

 

Thư viện hình ảnh